Friday

На мен никога.Познавах човек, който мислеше, че никога няма да му се случи да остане сам. После му се случи, а той дори не разбра.

Тъжна история.