Monday

Децата на хората

Има всякакви хора. Най-често зад техните грубост, арогантност, подлост, наглост, злоба, завист стои една и съща причина. Глупостта. Неумението да разбереш, че действията ти са непродуктивни. Неумението да видиш, че с поведението си не решаваш проблемите, а ги задълбочаваш. Неумението да оцениш резултата от постъпките си. Неумението да мислиш. Глупостта.

Има всякакви хора. И повечето от тях имат или ще имат деца. Тъжно ми е за тези деца. Нямат никакъв шанс.