Tuesday

На всяка цена

Хората се вкопчват в живота и искат да го задържат на всяка цена. Не осъзвават, че често цената е твърде висока.

Животът не е задължителен.