Wednesday

Тайната, която споделяме

Необяснимо е как хората изобщо имат желание да живеят. Притежаваме някакъв вроден механизъм, който ни движи напред, ден след ден, въпреки цялата обективна безсмисленост на всичко.

Когато този механизъм се счупи - това е депресия. Депресията е част от нас, която сме пригодени да преодоляваме.

Но не винаги успяваме.

Andrew Solomon говори в TED за своя опит с депресията и може би ще ви бъде интересно да го чуете. Има субтитри на български.