Wednesday

Why Go

Независимо дали тръгваш или оставаш, бъди наясно защо го правиш. Иначе се получават недоразумения и накрая всички са наранени. Мога да разкажа една лична история в тази връзка, но е твърде дълга и объркана. По-добре чуйте песента няколко пъти.Monday

Според заслугите

Ако никой не те харесва, има основателна причина. Нещата, които не харесваш у другите, са присъщи на самия теб. Не заслужаваш да имаш приятели.

Tuesday

Съхраняване на умрели неща

Нямам високо мнение за съхраняването на традициите. От една страна това носи презумцията, че някога хората са били или по-умни, или по-добри, което е неоснователно. От друга страна, ако попиташ защо е необходимо, оказва се че е защото бабата на баба ти така е правила и следователно ти също трябва да го правиш. Недостатъчно основание, поне в моите очи.

Не. Ако винаги така е било, значи е крайно време да бъде другояче.

Нещо съществува, защото има някаква обективна нужда от него. Когато времето отмине и нуждата изчезне, нещото също трябва да изчезне. Опитите да запазиш нещо ненужно извън времето му не са достойни нито за възхищение, нито за похвала.

Friday

Определени обстоятелства

Светът може да изглежда прекрасен...


...при определени обстоятелства.

Monday

Тридесет и първи август

Е, предполагам, че просто е дошло времето. Отдавна никой не беше умирал.