Sunday

Времето, което лекува.

Да, времето лекува. Най-често чрез забрава, но все пак лекува. Има обаче и други свойства, за които по-рядко се говори. То може също да донесе подтиснатост, депресия, отчаяние и лудост. Хора има всякакви. Някои са по-силни, други не толкова. Едни издържат повече, други по-малко. Но времето, което лекува, може да пречупи всеки. Дори най-решителните, непоколебими и волеви личности, каквито вие не сте. Трябва ли тогава да разчитате на него? Категорично да. Не защото е ваш съюзник, камо ли приятел, а защото няма нищо друго, на което да разчитате. То е сламката, а вие сте удавниците.

Успех.