Saturday

Да не ти скапвам настроението, но...

Слушай сега, аз съм съвсем обикновен човек и като всички хора нямам никакво желание да ти скапвам настроението като ти казвам, че светът е скапан и конкретно твоят живот е още по-скапан.

Но ти ме попита за истината.