Sunday

Предвидливост

Не изхвърляй черната лентичка. Пак ще ти трябва.