Tuesday

Изгубено знание

Между страниците на една стара книга намерих тази бележка, която изглежда съм използвал да си отбелязвам до къде съм стигнал.
Не помня историята на тази бележка. Не помня какво съм направил за да я заслужа и кой ми я е дал. Има име и icq номер, които не ми говорят нищо. Съжалявам. Минали са 15 години. Ако се срещнем отново, ще си спомня всичко веднага. 

Забравил съм много от нещата, за които съм бил сигурен, че никога няма да забравя. Ако сте от хората, които живеят за да трупат спомени, съветвам ви да си записвате. 

No comments:

Post a Comment