Saturday

За нищо.

Близки и познати ще ти казват, че причината не е в теб. Просто не си имал късмет или обсоятелствата не са били благоприятни, или не си познавал правилните хора, или правилата са били несправедливи, или някой друг е подходил нечестно...

О, може би просто "не ти е било писано"!

С времето обаче все повече се налага изводът, който е си видял от самото начало, но упорито си отказвал да приемеш - не ставаш за нищо.