Friday

Не на мен тия

Човек не може да се влюби в друг, ако не го е искал, не го е търсил и не го е позволил. "Просто се случи" го разправяй на старата ми шапка. Вината е твоя и можеш да идеш да се удавиш в езерото.