Monday

Нужно е нещо повече

И ако ми позволите да цитирам по памет, човек не се влюбва в някого, като го опознава, а тъкмо обратното - разлюбва другия, опознавайки го.

Нужно е нещо повече от любов.