Sunday

Друг начин

Не може просто да се изправиш насред площада и да изкрещиш своите истини. Първо, защото ще те убият с камъни и второ, което е по-лошо, защото няма да постигнеш нищо, никой няма да те чуе, на никой не му пука какво имаш да кажеш. Може да се смяташ за смел иноватор, който не се бои да каже какво мисли, но на практика си безполезен позьор. Трябва да намериш друг начин, ненатрапчив, неусетен, убедителен...

Напиши книга.