Tuesday

д-р. Хаус

 - Не може едновременно да си добър човек и да умееш да се приспособяваш.
 - Защо?
 - Защото тогава ще плачеш заради центрофугите.
 - Или ще мразиш хората?