Wednesday

Временно

Когато всички вкъщи заспят, аз сядам да уча. Временно съм в такава трудна ситуация. После ще съм в друга трудна ситуация.

Наскоро шефът ми ни събра и обсъждахме защо персоналът напуска. Работата се е превърнала в съзтезание, което не знаем кога ще свърши. Не знаем дали ще свърши. Постоянно сме в позицията на губещи без надежда да победим. Виновни и губещи. Да напуснат е единственият изход от ситуацията. Какво стана с лоялността, чуди се той. Ха! Хората се отказват и от живота си, когато стане толкова безнадежден.

Сега слушам новия албум на Фейтлес и си представям колко хубаво би било навън да беше буря. Повтарям си, че само временно съм в такава трудна ситуация. И се опитвам да не мисля как целият живот е просто низ от трудни ситуации.

No comments:

Post a Comment