Thursday

Отрицателен естествен прираст

Доста се говори за това, че звездите умират. По-рядко се споменава, че нови (почти) не се раждат. Струва ми се важно.

Свикнали сме да възприемаме всичко около себе си като кръговрат. Водата се изпарява, но после пада като дъжд. Живите създания умират, но дават живот на други живи създания. Потенциалната енергия преминава в кинетична.

Противно на това обаче, небето малко по малко губи своите светлинки. Един ден в космоса няма да има нито една звезда. Всичко ще потъне в пълен мрак и студ. Няма повече кръговрати. Вселената ще загине и всичко ще свърши.

Дори да ни се струва, че се въртим в кръг, посоката всъщност е само напред и винаги води към някакъв край.


No comments:

Post a Comment