Thursday

Как да сме съпричастни вместо да съчустваме

Съпричастността е осъзнат избор. За да сме съпричастни трябва

  • да погледнем нещата от перспективата на другия и да приемем, че това е неговата истина;
  • да не го съдим;
  • да зачитаме емоциите му и да му го покажем.
Съпричастността е да чувстваме ЗАЕДНО. Не е нужно да казваме нещо умно. Даже не е нужно да казваме каквото и да е. Важна е само връзката.