Monday

Нищо за казване?

Имам много неща за казване. Понякога изглежда, че няма на кого, но това не е вярно. Просто не си струва. Нищо не се променя. Нищо не става по-добро. Защо му е на човек да споделя, ако не вярва в бъдещето? Нали знаете как като се напиеш ти олеква, но е само временно и после се чувстваш още по-жалък и слаб? Със споделянето е същото. Съвсем същото.