Tuesday

Беше хубаво

Не помня всичко, но помня, че беше хубаво.

Имиджът ми изисква да подчертая "беше", но някакъв сантимент все ме кара да наблягам на "хубаво". В своя защита ще кажа, че след година или десет, този конфликт ще бъде безапелационно разрешен в полза на "беше".

Така е в тоя живот.