Sunday

Хора с минало

Преди не чак толкова много време наистина си можел да бъдеш какъвто поискаш. Вече не. Пречи ти това, което си.

Миналото се е случило. Можем да го забравяме, можем да го игнорираме - все едно. То вече е предопределило следващия ни ход. Безсилни сме.