Tuesday

Съхраняване на умрели неща

Нямам високо мнение за съхраняването на традициите. От една страна това носи презумцията, че някога хората са били или по-умни, или по-добри, което е неоснователно. От друга страна, ако попиташ защо е необходимо, оказва се че е защото бабата на баба ти така е правила и следователно ти също трябва да го правиш. Недостатъчно основание, поне в моите очи.

Не. Ако винаги така е било, значи е крайно време да бъде другояче.

Нещо съществува, защото има някаква обективна нужда от него. Когато времето отмине и нуждата изчезне, нещото също трябва да изчезне. Опитите да запазиш нещо ненужно извън времето му не са достойни нито за възхищение, нито за похвала.

No comments:

Post a Comment