Friday

Определени обстоятелства

Светът може да изглежда прекрасен...


...при определени обстоятелства.