Friday

Как?

Когато си много щастлив с някого, как да приемеш, че го правиш нещастен?