Sunday

Другата

Помниш ли онази песен, която те накарах да изслушаш и за която ти каза, че е ужасна? На нея й хареса. Мисля си, че е по-добра от теб във всяко отношение. Някой ден, може би, ще ти го кажа.