Thursday

Вероятности

Жена ми се обади да каже, че е спечелила петдесет лева от лотарията. Страхотно.

От време на време й напомням, че не бива да се прехласва прекалено много по тези игри, но като цяло проявявам разбиране. Не споделям популярната напоследък неприязън към лотарията. Всеки има нужда от надежда понякога.

Да си купиш билетче на практика е същото като да запалиш свещ в църквата. Само дето при билетчетата вероятността чудото да се случи е по-голяма.