Monday

Няма кой


На трийсет и две и още чакаш някой да те намери. Не разбра ли, че няма кой? Всички сме изгубени.