Sunday

Дадености

По-добре е да смяташ, че всички хора са лоши.

Когато срещнеш някой добър, ще се почувстваш истински късметлия. Ще знаеш, че този човек е уникален и е истинско щастие, че ти се е отдала възможност да го срещнеш. Ще искаш да го задържиш близо до себе си и ще си готов да пожертваш много, за да се превърнеш във важна част от живота му. Защото си видял, че този човек е добър.

Ако смяташ всички за добри, няма как да го оцениш. Ще е просто един от многото. Ако той си замине, ще дойде друг. Ще приемеш добротата му за даденост.

И ще сгрешиш.