Saturday

Everybody's fine

Още се чудя защо този филм е толкова тъжен. Може би защото не спестява истината.