Wednesday

Ежедневни трагедии

Не искам от вас непрестанно да мислите за ежедневните човешки трагедии по света. То е и невъзможно. Милиони хора страдат от болести, войни, глад, бедност, самота - няма как да съпреживявате мъката на всеки един от тях. Аз съм последният, който би очаквал да ви пука за някакви непознати на другия край на земята, които дори не сте виждали. Измежду тях със сигурност има и добри хора, хора достойни, които биха били ваши приятели, ако ги познавахте. Но понеже не ги познавате, всичко е наред. Не искам от вас да се чувствате зле заради тях.

Искам просто да спрете да повтаряте, че животът е прекрасен.