Monday

Излъжи го

Светлата част на денонощието става все по-кратка, а още нищо не сме постигнали тази година... Както и всяка предишна година, като се замисля. Знаеш ли, че човек се затваря в себе си не защото е "надут", а защото разбира собствената си незначителност за останалите? Ако по някаква глупава причина искаш да се сближиш с него, излъжи го, че греши.