Wednesday

Животът е по-скапан

...отколкото си признаваш, че е.