Friday

Отвори очи

Достатъчно е да се огледаш около себе си, за да откриеш десетки причини да бъдеш нещастен.