Friday

Всички страдат

Когато денят е дълъг, а нощта...