Thursday

Изчерпана тема

Като я преживееш веднъж става някак... очевидна. Предсказуема вместо изненадваща. Разбираема вместо мистериозна. Всичко, което не би трябвало да бъде. Как да пишеш за нещо такова? Просто темата за любовта вече е изчерпана.