Sunday

Детинщини

Първо се скриваш от всички
после им се сърдиш, че не са те намерили.