Wednesday

Why Go

Независимо дали тръгваш или оставаш, бъди наясно защо го правиш. Иначе се получават недоразумения и накрая всички са наранени. Мога да разкажа една лична история в тази връзка, но е твърде дълга и объркана. По-добре чуйте песента няколко пъти.