Saturday

Онзи странен момент, в който...

...решаваш, че не заслужаваш да си щастлив. Удоволствието е грях. Забраняваш си смеха и усмивките. Всяко забавление буди чувство на вина.


има какво да дам
има за какво да живея
с теб