Monday

Добри дни, лоши дни

Дните на безгрижност и благоденствие ще бъдат заменени от такива на подлудяваща неудовлетвореност и дори споменът за тях ще изглежда наивен. Сега звучи така необоримо логично твърдението, че най-подходящото време човек да сложи край на живота си, е когато е на върха на щастието. За да не му се налага да го гледа как отива по дяволите.

А то винаги натам отива.