Wednesday

Мисълта за нещастното настояще е много по-лека от мисълта за нещастното бъдеще.