Sunday

Най-хубавите години

Защо да не е вярно, че най-хубавите години от живота ти са минали? Искам да кажа, от къде можеш да си сигурен. Защо да не е възможно до края на живота си нито веднъж да не изпиташ същото щастие отново и от тук насетне през всеки следващ ден да се чувстваш по-зле, от колкото преди? Според мен не просто нямаш доказателство, нямаш дори основателна причина да го вярваш.