Monday

Морал?

„Никой не би се въздържал да посегне към това, което не му принадлежи, когато може да вземе без опасност за себе си това, което му е харесало на пазара, или не би се въздържал да влезе в къщите и да възлегне с всяка жена за свое удоволствие, или пък да убие, или да освободи от затвора когото си пожелае, и не би се въздържал да бъде като Бог сред хората във всички отношения… Ако можете да си представите някой, който притежава тази способност да бъде невидим, и никога не стори нещо лошо или не пипне това, което принадлежи на друг, той ще бъде смятан от околните за най-жалкия идиот…“ (Държавата, Платон)
 В днешно време е модерно да се вярва, че хората са добри по природа. Странно как в античността са гледали далеч по-реалистично на нещата. Всяка нравственост е наложена отвън и хората са добри, защото им се налага.