Wednesday

Някой ден

Вярваше, че въпреки всичко един ден в някаква ситуация двамата ще бъдат заедно и тогава нещата ще се наредят така, както трябваше да бъдат от самото начало. Всеки получава втори шанс, беше казал някой, и сега вярваше в това без да се замисли дали е истина, без да попита защо и как.

Неусетно дните отминаха.

Всичките дни.