Monday

Защото така трябва

Има дни, в които все се усмихвам, защото така трябва. А вечерта съм уморен и искам единствено всички да ме оставят на мира.