Monday

Бледосиня точка

Има връзка между значимостта на едно събитие и неговата чисто физическа отдалеченост. Скандалът в дома ни е по-важен за нас от убийствата в Еритрея. Тричането на кучета в селото е по-голям празник от най-пищната корида в Севиля. Импровизираният карнавал в училище те вълнува повече от онзи в Рио. И така нататък. Умът ти е така устроен, че колкото по-далеч си от нещо, толкова по-малко изглежда то.

Това е нашата планета.


Не е трудно да се научиш да виждаш нещата от такова разстояние. Не е трудно да се дистанцираш. Трудно е след това да продължаваш да живееш, да водиш своите си ежедневни борби, да си поставяш цели, да откриваш предизвикателства... И да изпитваш радост.

Отдалечаваш се, отдалечаваш се, отдалечаваш се... И виждаш всичко. Виждаш целия свят, виждаш целия живот. Виждаш доброто и злото, виждаш справедливото и грешното, миналото и бъдещето.

Но си толкова далече от всичко, че вече не си част от нищо.