Friday

Масова профанизация

Изглежда, красивото, докосвано от ръцете на мнозина, губи красотата си. Думите, изричани от всички, губят значението си. Чувствата, обявени на всеослушание, не са специални за никого.

Споделянето принизява всичко извисено. Несподелянето обезсмисля съществуването му.

Свободната воля тежи, когато резултатът не зависи от направения избор.

Ех.