Tuesday

Ден за избор

Понякога човек отлага вземането на решение от страх, че ще сгреши. Изчаква да се случи нещо, което да направи изборът му по-ясен или действията му по-неизбежни. Чакането може да продължи с години.
- Не се ли страхуваш, че един ден ще разбереш, че не си бил длъжен да постъпваш така? Ако само си имал малко повече търпение... Ако само си бил малко по-настоятелен или си положил малко повече усилия... Какво, ако един ден откриеш, че си можел да имаш каквото искаш? Че си имал свобода и избор.
- Нима не си разбрала? Този ден отдавна мина. И аз вече съм избрал. А тя е толкова по-добра от теб във всяко отношение.