Thursday

Можете ли да си представите?!

Оказва се, че имало щастливи хора, които всъщност не били щастливи. Само се престрували на такива. И животът им всъщност не бил прекрасен. Само така казвали. За пред хората. И единствената разлика между тях и всички останали била, че те твърдели, че са щастливи. (А след време дори почнали да си вярват.)

Нищо странно в това, като се замисля...