Tuesday

The hardest story I've ever told

No hope, no love, no glory,
no happy ending.

Като всяка друга история, с изключение на измислените.