Friday

И заживели щастливо

Знаете ли ги онези двамата, дето се влюбили, взели се и заживели щастливо?

И аз не ги знам.