Friday

pour your misery down on me

Този път са Garbage. Заради музиката им, пълна им с желания, безнадежност и агресия. Бяха перфектни, някога отдавна. Все още помагат, от време на време.

running high upon a deep depression